DISCLAIMER

Algemeen

KAZ Projects (Kamer van Koophandel 67587968), houdt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website www.kazprojects.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

KAZ Projects spant zich in om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Merk je fouten op, dan kunnen deze doorgegeven worden via een mail aan info@kazprojects.nl.

Alle content van de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KAZ Projects. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van KAZ Projects.

Privacyverklaring

KAZ Projects respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.