Een creatieve geest kan niet stilzitten…

Dit geldt ook voor mij.

Ik daag mijzelf voortdurend uit en ik wil graag experimenteren met nieuwe ideeën of voortborduren op eerder werk.
Op deze pagina (en de achterliggende pagina’s) laat ik u graag wat van mijn eigen werk zien. Werk dat niet (direct) in opdracht van klanten is gemaakt.

Ahrend K. Zijlema
Eigenaar KAZ Projects

Projecten

URBEX